Servicevoorwaarden

ALGEMENE INFORMATIE

Deze website wordt beheerd door MacranovaOp de hele site verwijzen de termen"wij","ons"en"onze"naar MacranovaMacranova biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die voor u beschikbaar zijn op deze site, de gebruiker is afhankelijk van de aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier zijn vastgelegd.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze"Service"en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden","Voorwaarden"), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar wordt verwezen hierin en/of beschikbaar via hyperlinksDeze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, verkopers en/of contentbijdragers zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door een deel van de site te openen of te gebruiken, accepteert u de ServicevoorwaardenAls u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of een van de diensten gebruikenAls de Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden.U kunt de bijgewerkte versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijkenWe behouden ons het recht voor om enig onderdeel van de Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat eventuele wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify IncZij voorzien ons van het online e-commerce platform, waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om eventuele van uw personen ten laste gebruiken minderjarigen deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

De schending of schending van een van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de dienstverlening aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om aan te passen aan of aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparatenCreditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is.Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledige of tijdige informatie te raadplegen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevattenHistorische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt.We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken.U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel van de inhoud) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website.Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel weer te geven met de hoogst mogelijke kleurnauwkeurigheid.We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor kleuren exact weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie.We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenenWe behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die we aanbieden te beperken.Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren.We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.

In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen via e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken over de aankoop en het account dat wordt gebruikt voor alle aankopen in onze winkelU stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

SECTIE 7 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post . , of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u bij ons hebt ingediend, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of gebruikenWe hebben en zullen geen enkele verplichting hebben (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we als onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend beschouwen of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een van de partijen of de Servicevoorwaarden .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.Evenzo stemt u ermee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of illegaal, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, een andere identiteit gebruiken die niet legitiem is, of derden of ons misleiden over de oorsprong van uw opmerkingenU bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid.Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele verplichting met betrekking tot de opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 8 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijd en de beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te corrigeren of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve waar wettelijk vereist.Geen bijgewerkte specificatie of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 9 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals vastgelegd in de Servicevoorwaarden, is het gebruik van de site of de inhoud ervan verboden:(a) voor illegale doeleinden; (b) anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van ons of van derden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, beschadigen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te presenteren; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere sites of internet in gevaar kan brengen; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te genereren; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingselementen van de Service of een gerelateerde website, andere sites of internet te verstoren of te omzeilenWe behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website op te schorten voor het overtreden van een van de verboden gebruiksitems.

SECTIE 10 - UITSLUITING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, stipt, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.

U aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van, of de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst, op eigen risico is.De service en alle producten en services die via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd"zoals ze zijn"en"zoals beschikbaar"voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Macranova, onze directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van enige type, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van spaargeld, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van het gebruik van een van de services of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) pu gepubliceerd, verzonden of beschikbaar gesteld via de service, zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid ervanOmdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 11 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en het beleid of de bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen. , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden opgevat in het nadeel van de redactiegroep.